یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو

یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو تنظیم: زمستان ١٤٠١ ۞۞۞ منتخب از کتاب آینه در آینه (برگزیده شعر) / ه.ا. سایه؛ به انتخاب محمد رضا شفیعی کدکنی تهران، نشر چشمه، ١٣٩٣ ۞۞۞ ای  فردا / رشت، ١٤ شهریور ١٣٣٠ مهرگان نو / رشت، ١٠ مهر ١٣٣٠ دختر خورشید / تهران، دی ١٣٣٠ …

یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو weiterlesen

یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک

یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک ۞۞۞ به یاد استاد سایه، به احترام یک قرن فراق مروری مختصر بر گوشه ای از اشعار هوشنگ ابتهاج و برخی از ساخته های موسیقایی روی آثار او با آثاری از محمد رضا شجریان، حسین قوامی، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، کیهان کلهر انتخاب و خوانش …

یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک weiterlesen

Getreuliche Hoffnung

Getreuliche Hoffnung (11.7.2020)   Inspiriert durch ein Gedicht des iranischen Poeten Houshang Ebtehaj (Saye) (1928 geboren) entstand der folgende Text.   Du! Unsichtbares Samenkorn und doch für mich spürbar wie mein eigener Atem Steh auf aus dem winterlichen Schlaf Steh auf   Schau! Mit jedem Teil meines Herzens habe ich dich tagein, tagaus mit Sonnenschein …

Getreuliche Hoffnung weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هشت

سروده های زندان هفتم اردیبهشت ١٣٦٢ – چهارم اردیبهشت ١٣٦٣ منبع: پیر پرنیان اندیش / میلاد عظیمی و عاطفه طیّه در صحبت سایه. انتشارات سخن. تهران، ١٣٩١ زندانی شدن سایه در سال ١٣٦٢ از مهمترین وقایع زندگی او بوده که تأثیری قاطع بر مسیر زندگی او و خانواده اش داشته است. شعرهایی که او در …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هشت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هفت

آزادی تهران، اسفند ١٣٥٧ ۞۞۞ بیرون شد از گُمار تهران، آذر ١٣٥٨ ۞۞۞ زندگی تهران، اسفند ١٣٧٠ ۞۞۞ ارغوان تهران، فروردین ١٣٦٢ ۞۞۞ تاسیان تهران، آبان ١٣٥٧ ۞۞۞ آوازِ غم تهران، ١٣٨٠ ۞۞۞ سیاه و سپید ۞۞۞ دلا دیدی که خورشید از شبِ سرد چو آتش سر ز خاکستر برآورد ۞۞۞ داس و گل ۞۞۞ …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هفت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء شش

زمین دزاشیب، تیر ١٣٣٣ ۞۞۞ بوسه تهران، ١٣٣٤ ۞۞۞ صبحِ دروغین تهران، ١٣٤٢ ۞۞۞ تشویش تهران، شهریور ١٣٤٢ ۞۞۞ من به باغِ گلِ سرخ ایروان، آبان ١٣٤٤ ۞۞۞ سقوط تهران، ١٣٥٠ ۞۞۞ شادباش تهران، اردیبهشت ١٣٥٧ ۞۞۞ مرثیه ۱۳۶۸ ،تهران ۞۞۞ زمین دزاشیب، تیر ١٣٣٣ زین پیش شاعرانِ ثنا خوان که چشمشان در سعد و …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء شش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء پنج

صلح تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ شبگیر رشت، مرداد ١٣٣٠ ۞۞۞ ای فردا رشت، شهریور ١٣٣٠ ۞۞۞ مهرگانِ نو رشت، مهر ١٣٣٠ ۞۞۞ دخترِ خورشید تهران، دی ١٣٣٠ ۞۞۞ سرودِ رستاخیز تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ مرجان بهمن، ١٣٣٢ ۞۞۞ به ناظم حکمت تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ صلح تهران، اسفند ١٣٣٠ جنبشِ گهواره نغمهء لالایی ریزشِ چشمهء …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء پنج weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء چهار

گهوارهء خالی کلن، ١٣٧٨ ۞۞۞ گل رؤیا تهران، خرداد ١٣٢٩ ۞۞۞ سترون تهران، آذر ١٣٣٢ ۞۞۞ بانگ دریا انزلی، مرداد ١٣٤٢ ۞۞۞ بر برگِ گُل تهران، ١٣٦٠ ۞۞۞ بهار غم انگیز دزاشیب، فروردین ١٣٣٣ ۞۞۞ عشق و نفرت ۞۞۞ گهوارهء خالی کلن، ١٣٧٨ عمری ست تا از جان و دل، ای جان و دل می …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء چهار weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء سه

صبر و ظفر تهران، بهمن ١٣٦٣ ۞۞۞ راهزن تهران، اردیبهشت ١٣٦٥ ۞۞۞ روشن گویا تهران، دی ١٣٦٥ ۞۞۞ در اوج آرزو تهران، خرداد ١٣٦٦ ۞۞۞ غریبانه تهران، تیر ١٣٦٦ ۞۞۞ ازین شب های ناباور تهران، آبان ١٣٥٧ / ١٣٦٨ ۞۞۞ چشمهء خارا تهران، اسفند ١٣٧١ ۞۞۞ بگزین ۞۞۞ صبر و ظفر تهران، بهمن ١٣٦٣ ای …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء سه weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو

رحیل رشت، شهریور ١٣٢٦ ۞۞۞ زبان نگاه تهران، آبان ١٣٢٨ ۞۞۞ تنگ غروب تهران، ١٣٣٤ ۞۞۞ در کوچه سار شب تهران، دی ١٣٣٧ ۞۞۞ چشمی کنار پنجرهء انتظار تهران، اردیبهشت ١٣٤٠ ۞۞۞ پرواز خاکستر تهران، دی ١٣٥١ ۞۞۞ در دام کفر تهران، ١٣٥٣ ۞۞۞ در فتنهء رستاخیز تهران، ١٥ اسفند ١٣٥٣ ۞۞۞ دوزخ روح تهران، …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک

برگزیده از: پیر پرنیان اندیش / میلاد عظیمی و عاطفه طیّه در صحبت سایه. انتشارات سخن. تهران، ١٣٩١ ۞۞۞ !کبوتر :عاطفه طیّه: استاد! من از این شعرتون خوشم می آد نگاه چشمِ بیمارت چه خسته ست کبوترجان! که بالت را شکسته ست؟ کجا شد بال پرواز بلندت؟ سفید خوشگلم! پایت که بسته ست؟ خیلی شعر …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک weiterlesen