بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده

آواز پرنده کی شود زندانی ۞۞۞ زیر همین آسمان و روی همین خاک ۞۞۞ گهواره اش بر آب ۞۞۞ سنگینیِ زمین ۞۞۞ چو خورشید بر لبِ آفاق ۞۞۞ به آغاز جهان و به جوانسالی هستی ۞۞۞ ... تا تو نیایی ز راه ۞۞۞ اعماق ۞۞۞ مزمور زندگی ۞۞۞ پناهجویی ۞۞۞ در آیینهء پگاه ۞۞۞ زینت …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده weiterlesen

Für Einen (Mascha Kaléko) برای یک نفر

(ترجمه های آزاد و برداشتها) ۞۞۞ برای یک نفر Mascha Kaléko* (1907-1975) .دیگران دریای پهناورند .تو امّا بندری ،پس باور کن مرا: می توانی آسوده بخوابی .من همواره به اینجا خواهم راند ،زیرا تمام طوفان هائی که با من اصابت کردند .بادبان های مرا تهی گذاشتند ،دیگران دریای رنگارنگند .تو امّا بندری .تو فانوس دریائی …

Für Einen (Mascha Kaléko) برای یک نفر weiterlesen

Mittelbau-Dora*

In dieser beklemmenden Dunkelheit in dieser erlahmenden Kälte in dieser erstickenden Enge schreist du im Siegesrausch dass du ein Meister bist aus Deutschland der alles nimmt was sich nach Leben sehnt der alles vernichtet was nach Menschlichkeit riecht Du bist ein Meister nicht nur aus Deutschland und die Vergesslichkeit ist eine Volkskrankheit nicht nur in …

Mittelbau-Dora* weiterlesen

آتشی در دل

برای گُلِ نار و عیسی چون می رسد بهار هدیه اش شکوفه ها و لانه ها باز می پرورم ز شهدِ جان پرتوان و شادمان توشه ای برای رهروان چون می رسد بهار هدیه اش نور و نوا و رنگ ها   ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda بیست و نهم فروردین ماه هزار و سیصد …

آتشی در دل weiterlesen

کوه یار

برای سهیل چون تو کوهِ پایدار سرفراز و ماندگار مهرِ آن کهن دیار در دلم به شام و نهار در زمستان و بهار غنچه می کند بیشمار ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda بیست و نهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و چهار ۞۞۞ نسخه برای چاپ کوه یار