سازندگی

  شب است و جُنگِ سکوت و شرابِ تنهائی خانه سرشار گشته از شراره های رؤیائی در چنین خجسته احوالی، بارور، آرام فکر ره می گشاید به جانب ریشه قلب می تپد به شوقِ شکوفان نهالِ اندیشه و منم شادِ هوشیار، زنده، شیرین کام تا دگر بار زِ دلِ آزمون و آمیزشی درین کیهان رویبنده …

سازندگی weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هفت

آزادی تهران، اسفند ١٣٥٧ ۞۞۞ بیرون شد از گُمار تهران، آذر ١٣٥٨ ۞۞۞ زندگی تهران، اسفند ١٣٧٠ ۞۞۞ ارغوان تهران، فروردین ١٣٦٢ ۞۞۞ تاسیان تهران، آبان ١٣٥٧ ۞۞۞ آوازِ غم تهران، ١٣٨٠ ۞۞۞ سیاه و سپید ۞۞۞ دلا دیدی که خورشید از شبِ سرد چو آتش سر ز خاکستر برآورد ۞۞۞ داس و گل ۞۞۞ …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء هفت weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء شش

زمین دزاشیب، تیر ١٣٣٣ ۞۞۞ بوسه تهران، ١٣٣٤ ۞۞۞ صبحِ دروغین تهران، ١٣٤٢ ۞۞۞ تشویش تهران، شهریور ١٣٤٢ ۞۞۞ من به باغِ گلِ سرخ ایروان، آبان ١٣٤٤ ۞۞۞ سقوط تهران، ١٣٥٠ ۞۞۞ شادباش تهران، اردیبهشت ١٣٥٧ ۞۞۞ مرثیه ۱۳۶۸ ،تهران ۞۞۞ زمین دزاشیب، تیر ١٣٣٣ زین پیش شاعرانِ ثنا خوان که چشمشان در سعد و …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء شش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء پنج

صلح تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ شبگیر رشت، مرداد ١٣٣٠ ۞۞۞ ای فردا رشت، شهریور ١٣٣٠ ۞۞۞ مهرگانِ نو رشت، مهر ١٣٣٠ ۞۞۞ دخترِ خورشید تهران، دی ١٣٣٠ ۞۞۞ سرودِ رستاخیز تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ مرجان بهمن، ١٣٣٢ ۞۞۞ به ناظم حکمت تهران، اسفند ١٣٣٠ ۞۞۞ صلح تهران، اسفند ١٣٣٠ جنبشِ گهواره نغمهء لالایی ریزشِ چشمهء …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء پنج weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء چهار

گهوارهء خالی کلن، ١٣٧٨ ۞۞۞ گل رؤیا تهران، خرداد ١٣٢٩ ۞۞۞ سترون تهران، آذر ١٣٣٢ ۞۞۞ بانگ دریا انزلی، مرداد ١٣٤٢ ۞۞۞ بر برگِ گُل تهران، ١٣٦٠ ۞۞۞ بهار غم انگیز دزاشیب، فروردین ١٣٣٣ ۞۞۞ عشق و نفرت ۞۞۞ گهوارهء خالی کلن، ١٣٧٨ عمری ست تا از جان و دل، ای جان و دل می …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء چهار weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء سه

صبر و ظفر تهران، بهمن ١٣٦٣ ۞۞۞ راهزن تهران، اردیبهشت ١٣٦٥ ۞۞۞ روشن گویا تهران، دی ١٣٦٥ ۞۞۞ در اوج آرزو تهران، خرداد ١٣٦٦ ۞۞۞ غریبانه تهران، تیر ١٣٦٦ ۞۞۞ ازین شب های ناباور تهران، آبان ١٣٥٧ / ١٣٦٨ ۞۞۞ چشمهء خارا تهران، اسفند ١٣٧١ ۞۞۞ بگزین ۞۞۞ صبر و ظفر تهران، بهمن ١٣٦٣ ای …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء سه weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو

رحیل رشت، شهریور ١٣٢٦ ۞۞۞ زبان نگاه تهران، آبان ١٣٢٨ ۞۞۞ تنگ غروب تهران، ١٣٣٤ ۞۞۞ در کوچه سار شب تهران، دی ١٣٣٧ ۞۞۞ چشمی کنار پنجرهء انتظار تهران، اردیبهشت ١٣٤٠ ۞۞۞ پرواز خاکستر تهران، دی ١٣٥١ ۞۞۞ در دام کفر تهران، ١٣٥٣ ۞۞۞ در فتنهء رستاخیز تهران، ١٥ اسفند ١٣٥٣ ۞۞۞ دوزخ روح تهران، …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء دو weiterlesen

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک

برگزیده از: پیر پرنیان اندیش / میلاد عظیمی و عاطفه طیّه در صحبت سایه. انتشارات سخن. تهران، ١٣٩١ ۞۞۞ !کبوتر :عاطفه طیّه: استاد! من از این شعرتون خوشم می آد نگاه چشمِ بیمارت چه خسته ست کبوترجان! که بالت را شکسته ست؟ کجا شد بال پرواز بلندت؟ سفید خوشگلم! پایت که بسته ست؟ خیلی شعر …

بزرگداشت زندگان: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک weiterlesen

Ausfahrten

Ausfahrten* In Erinnerung an Wolfgang Kuhlmann, der beharrlich bis Januar 2012 durch seine FriedensTreiberAgentur (FTA) die Ausfahrten beleuchtete. ۞۞۞ Seit Jahrtausenden wurde der Weg beschritten. Seit Jahrtausenden wurde gegen den Weg gestritten. Grob umrissen nur war das ferne Ziel: eine Welt, die von den Menschen keinen Tod und keine Opfer verlangt; eine Welt mit tiefem …

Ausfahrten weiterlesen

Von Bienen, Wellen und Flammen

Tief in meinem verzauberten Herzen besingen seidene Stimmen, sich sehnsüchtig im Kreise drehend, durstig nach Lebenswärme siedend, das leidenschaftliche, zärtlich-liebevolle Leben der Bienen, Wellen und Flammen: „Wir sind wie die Wellen, die aufhören zu sein, wenn sie Stillstand erleiden. So reisen wir tanzend, in uns bedächtig ruhend, wie die fleißigen Bienen, die Blumen beharrlich bestäuben, …

Von Bienen, Wellen und Flammen weiterlesen