Der Kälbermarsch (Bertolt Brecht) رژهء گوساله ها

(ترجمه های آزاد و برداشتها) ۞۞۞ رژهء گوساله ها Bertolt Brecht (1898-1956) از پیِ طبل گوساله ها کُند و مبهوت حرکت می کنند پوستِ طبل را .خودِ آنها عرضه می دارند کشتارگر بانگ می زند: چشم ها سخت بسته گوساله رژه می رود. با گامی آرام استوار. گوساله هائی که خونشان در کشتارگاه ریخته شده …

Der Kälbermarsch (Bertolt Brecht) رژهء گوساله ها weiterlesen

Kampf (Bertolt Brecht) مبارزه

(ترجمه های آزاد و برداشتها) مبارزه Bertolt Brecht .افرادِ زبون مبارزه نمی کنند .کسانی که توان بیشتری دارند شاید یک ساعت مبارزه می کنند .آنهائی که از این هم نیرومندترند سالهای زیادی مبارزه می کنند .امّا توانمندترین ها تمام عمرشان مبارزه می کنند .اینان ضروریند ۞۞۞ Bertolt Brecht Die Schwachen kämpfen nicht. Die Stärkeren kämpfen …

Kampf (Bertolt Brecht) مبارزه weiterlesen

Lob der Dialektik (Bertolt Brecht) تحسین دیالکتیک. برتولت برشت

ترجمه های آزاد و برداشتها تحسین دیالکتیک Bertolt Brecht (1898-1956) .بیداد امروز با گام مطمئن جولان میدهد .ستمکاران خود را برای ده هزار سال آماده می کنند .زور و خشونت ضمانت می دهد: وضعیّت به صورتی که هست، باقی خواهد ماند هیچ صدائی به جز صدای حکمروایان برنمی خیزد .و در بازارها بهره کشی بلند …

Lob der Dialektik (Bertolt Brecht) تحسین دیالکتیک. برتولت برشت weiterlesen

برای آنانکه پس از ما بدنیا خواهند آمد (Bertolt Brecht)

برتولت برشت (۱)، متفکّر و هنرمند آلمانی، از آنجا که که به برج عاج »عدم تعصّب« و »بیطرفی«، ملجإ و مفرّی برای بسیاری از دانشمندان و هنرمندان راحتی طلب، پناه نبرده بود، در دوران بربریت هیتلری مجبور به ترک وطن شد و بعد از جنگ جهانی دوّم نیز ترجیح داد که در بخش شرقی آلمان …

برای آنانکه پس از ما بدنیا خواهند آمد (Bertolt Brecht) weiterlesen

ترجمه های آزاد و برداشتها: بهاران را باور کن، شمارهء دو

Albert Einstein چه دوران تیره وتاری که در آن شکافتن هستهء اتم آسانتر از زدودن پیشداوری هاست ۞۞۞ Bertolt Brecht حقیقت آن اندازه به کرسی مینشیند که ما آنرا جاری کنیم پیروزی خرد تنها در کامیابی خردمندان معنی پیدا میکند ۞۞۞ Kurt Tucholsky هیچ چیز سختتر از آن نیست و هیچ چیز بیشتراز آن شخصیّت …

ترجمه های آزاد و برداشتها: بهاران را باور کن، شمارهء دو weiterlesen