پاسِ دوست داشتن

برایِ سارا دوستت دارم" را" در حضور آینه در حصول تجربه بدون شک و دغدغه با اکرام و احترام برای تأکید و التیام تا به حال چند بار به خود گفته ای استوار؟ دوستت دارم" را" با مهرِ زاینده با علمِ آفریننده به خود ارزانی دار هماره با شوق و اختیار تا دوست داشتنِ جهان …

پاسِ دوست داشتن weiterlesen

Erfolge würdigen! // Ode to Prevention of War

„Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht“ [1]. Im Lichte dieser Feststellung sollte die vorläufige Verhinderung einer militärischen Intervention der USA und ihrer Verbündeten in Syrien mit Zuversicht, Hoffnung und Freude gewürdigt werden. …

Erfolge würdigen! // Ode to Prevention of War weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Rahaavi // محمد رضا شفیعی کدکنی: رهاوی

Rahaavi (1) Mohammad Reza Shafi'i Kadkani (April 1993) Die bescheidenste Äußerung eines Wunsches ist, dass dem Menschen Wasser und Brot zustehe und dann Gesang. Betrachte die Kanarienvögel, im Käfig, um wahrhaft zu begreifen, warum sie trotz ihrer Enge so fröhlich sind (2). Das bescheidenste Bild eines Daseins ist: Wasser, Brot, Gesang, und wenn du mehr …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Rahaavi // محمد رضا شفیعی کدکنی: رهاوی weiterlesen

روشنگری

برایِ برنادلان گمنام ۞۞۞ کبریتی از پریدنِ شبتاب وام کن ،وز شعله اش چراغ برافروز .تا پیشِ پای خویش بینی زان پیش تر که در لجنِ شب .چون لاشه ای به صدر نشینی محمّد رضا شفیعی کدکنی ۞۞۞ در هر سوی چون نگاه می کنم و بر هر کنار جنگی است برقرار گاهی بی نقاب …

روشنگری weiterlesen

تلاقی

،نگاهش می کنم گرفتار جُبن و جور خویشم؛ .بی جنبش چه می جویم خاموش و خام و چنین خیره؟ همانا برجسته برچسبی ،برای دفتر و بیمه که شاید داوری .بر وفقِ مرادِ من نظر راند .نگاهم صامت و سرد و سخت سنجان است ،نگاهش می کنم ،دل شاهدِ شهدِ جانش که انسانیست لبریز و مالامال …

تلاقی weiterlesen

پرسش

برای باشو و همدردانش که در جشنِ جنگ افروزان می سوزند برای آن که غنچهء لبی در جوارِ دیده ام به خنده گشاده گُلی شود !چه جهدها که می کنم در برابر جنایت و جنون تازه ای که با صد نیرنگ و شرنگ چنین بیشرم و بیرحم و عیان در ره است و گلهای شکفته …

پرسش weiterlesen