ای عاشقان بخوانید

سال ۲۰۱۱ میلادی با انبوهی از جنایات سردمداران و حامیان نئولیبرالیسم به پایان رسید. و این حکایت همچنان باقیست؟ ۞۞۞ ای عاشقان بخوانید، سرمست و عارفانه این تیره شب نماند، چون ابر، جاودانه طوفان اگر خروشد، ابرِ ستم گریزد یا قطره قطره گردد، از آسمان بریزد ای عاشقان سُرائید تصنیف آشنائی غم چون که ریشه …

ای عاشقان بخوانید weiterlesen

آرامش

آرامشِ ما را در اوجِ پایکوبی نابخردانِ دوران ،خاموشی و خستگی و خمودگی مپندار !نازنین یارا که در دلِ دریای آرام، بیگمان .جوششی است زایا و پایدار و استوار یاد آر ساقه ها را در اوجِ سورت و صلابت زمستان .عریانند و آرام، در غلیان از ایمان به بهار ۞۞۞ Rotenburg an der Fulda یازدهم …

آرامش weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده

بر کدامین سو؟ ۞۞۞ بازگشته ۞۞۞ عاشقان چنین ترانه خوانده اند ۞۞۞ از عشق سخن بگو ۞۞۞ رود ۞۞۞ آیا نیاز هست؟ ۞۞۞ خار از آتش چو گذر کرد ۞۞۞ تاریخ نانوشته ۞۞۞ آوازِ زندگی ۞۞۞ مارگیر ۞۞۞ بهشت ۞۞۞ چون جوی بهشت ۞۞۞ طوفانِ نوحِ دیگر ۞۞۞ ما در زمان به کوچ و عبوریم …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده

از گفتن و شکفتن ۞۞۞ در جستجوی صبح چراغی برکُن ۞۞۞ خروس این سحرگه ۞۞۞ آن آذرخش شب ۞۞۞ اُنس و هیبت ۞۞۞ پنجه در پنجهء مرگ ۞۞۞ ققنوس ۞۞۞ در همیشه ها ۞۞۞ افسانه و حقیقت اینجا شناورند ۞۞۞ در قفس اژدها ۞۞۞ از هیچناک شایعه ۞۞۞ آغازی ز پایان ها رها ۞۞۞ کار …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده weiterlesen