یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک

یادواره ها: هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه)، شمارهء یک

۞۞۞

به یاد استاد سایه، به احترام یک قرن فراق

مروری مختصر بر گوشه ای از اشعار هوشنگ ابتهاج و برخی از ساخته های موسیقایی روی آثار او

با آثاری از محمد رضا شجریان، حسین قوامی، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده، کیهان کلهر

انتخاب و خوانش اشعار: محمد رضا طاهری

۞۞۞

صدای شاعر

۞۞۞

سه شعر هوشنگ ابتهاج برای ارغوان

۞۞۞

غزلیات

۞۞۞

چکامه‌های گزیده

۞۞۞

مثنوی‌ها

۞۞۞

رباعی‌ها

۞۞۞

دو بیتی‌ها

۞۞۞

قطعه‌ها

۞۞۞

برگزیده ای از سروده های پیر پرنیان اندیش

۞۞۞

„سایه به „سرای امید“ می رود تا با „خاک میهن درآمیزد

۞۞۞

پیام و پیمان سایه

۞۞۞