ای عاشقان بخوانید

سال ۲۰۱۱ میلادی با انبوهی از جنایات سردمداران و حامیان نئولیبرالیسم به پایان رسید. و این حکایت همچنان باقیست؟


۞۞۞

ای عاشقان بخوانید، سرمست و عارفانه

این تیره شب نماند، چون ابر، جاودانه

طوفان اگر خروشد، ابرِ ستم گریزد

یا قطره قطره گردد، از آسمان بریزد

ای عاشقان سُرائید تصنیف آشنائی

غم چون که ریشه دارد در آفتِ جدائی

چون جهل و جبر سوزد بذرِ امید و زایش

رندانه برفروزید فانوسِ مهر و دانش

ای عاشقان بجوئید بنیاد جنگ و غارت

تا بخردانه کوبید بنیانِ هر اسارت

۞۞۞

نخستین روز سال ۲۰۱۲ میلادی، مصادف با یازدهم دی ماه هزارو سیصد و نود

Rotenburg an der Fulda

۞۞۞

نسخه برای چاپ:  ای عاشقان بخوانید

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s