گُزینه


گویند گزینه ای دگر نیست، مَگرد

سالاریِ سرمایه جهانی بُود و بی برگرد

از یاوهء جانیان مشو تو دلسرد

با مهر و خرد بپو رهی در دلِ درد

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
نهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو

۞۞۞

نسخه برای چاپ

گُزینه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s