شکوفهء قلم

کدر مکن به کینه ها چراغ و چشم و پنجره

بساب چرکِ سینه را، زدای زنگِ حنجره

چو پر کنی دوات را ز مهرِ خاک یکسره

قلم دهد شکوفه ها، شود گشاده منظره

 

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

هشتم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو

۞۞۞

نسخه برای چاپ

شکوفهء قلم

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s