هنر و پیام صلح

به مناسیت نخستین تکنوازی و همنوازی زیورِ نازنینم

پیش از آن که بذر شقاوت و دلسنگی
جنون و جنگ دیگری به بار آورد
باید افکار انسانها را
با شخمِ نفرت آماده و پذیرا نمود
تا همنوعان خویش را دیو و عفریته پندارند
و هیچ نمودی از خویشاوندی در آنها نیابند
و باید قلبها را
سخت
از هرگونه همدردی تهی ساخت

درود بر تو زیورِ نازنینم
که هنر را زبانی رسا یافته ای
تا از احترام و اعجاب در قبال دیگری
در دل و سَر تفاهم پرورده شود
و در گیتی گردهء دوستی گسترده
چرا که حریرِ مهر
از هر جوشنی کاراتر است

۞۞۞

بیست و پنجم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک
Rotenburg an der Fulda

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s