مهرزاد


چون قصد دل ما بکنی مهر به سر دار
اسرار دل ما شنوی راز نگه دار
ره راست برو، رنج مده، ارج تو بگزار
کازار هنر نیست، اذهان به مراعات بدست آر

***
دوازدهم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و یک
Rotenburg an der Fulda

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s