آینه

به پیشواز صدمین سالگرد برپائی روز بین المللی زنان

ای مظهر باروری و سازندگی
ای سرچشمهء زندگی
ای مبداء مهر و عاطفه
ای دریای خرد و اندیشه
در دیدگان من برخورد با تو
بهترین ذرّه بین و ترازوست
برای سنجش فکر و فرهنگ انسانها
آنکس که خداوندگارش
حوّا را زائده و طفیلی آدم می داند
یا در معبدش
ناپاک تلقّی می شوی
یا امامش
تو را ناقص العقل و ضعیف النفس می خواند
یا نهایت فضیلت تو را
در باکرگیت می بیند
یا در مدینهء فاضله اش
تنها صاحب نیمی از حقوق مردان هستی
یا در نظام اقتصادیش
به سطح کالائی سقوط می کنی
یا در قبلهء آرزوهایش
از تو عروسک بودن را می طلبند
در بهترین نگاه
فرومایه ایست در منجلاب نادانی گرفتار
بیماریست از زلال آب بیزار
کوردلیست از روشنائی خورشید در فرار
شوربختیست از شوق و اوج پرواز بی نثار

۞۞۞
چهاردهم اسفند ماه هزارو سیصد و هشتاد و نه
Göttingen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s