ایران زمین


می پرستان بر سرِ کوی مغان گردند جمع
تیرهای راست در پیش کمان گردند جمع
گرچه چون برگ خزان امروز بی شیرازه اند
زیر یک پیراهن آخر غنچه سان گردند جمع
برفراز ای قهرمان عشق قدی چون علم
تا ز اطراف این سپاه بیکران گردند جمع
صائب تبریزی

۞۞۞

گام اگر می نهی در رهِ عشقی چنین
داغ به دل داری اَر از ستمِ جابرین
سوز به سینه زند سستی این سالکین
گر چه پی زور و زر اکثر این قائدین
میزند اَر زخمها هَمرهِ تو بر جبین
انجم و اختر نگر دور شو از بغض و کین
مهر و خرد پیشه کن پاک ز اضلالِ دین
آرش و سینا بشو در ره ایران زمین

هشتم آذرماه هزارو سیصدو هشتاد و نه
Göttingen
۞۞۞

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s