چراغی بیفروزیم


سیاهی پرستان همه سربه سر

کمر بسته بر قتل نوع بشر
در اندیشهء انهدام سحر
همه آرزوشان تبعید نور
به غاری مهیب و صعب العبور
ز مهر و خرد فرسنگها به دور
ز بیم بهاران طرحی ریخته
دروغ و دغل را به هم دوخته
شبی تیره و تار پرداخته
چراغی بیفروزیم ای یاوران
که شاید بیابند در شب ماندگان
رهی سوی رسمی نوین در جهان

Göttingen
ششم آذر هزارو سیصدو هشتاد و نه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s