ترجمه های آزاد و برداشتها: بهاران را باور کن، شمارهء یک

منسوب به
Antoine de Saint-Exupéry

آگر قصد آن داری که یک کشتی بسازی
انسانها را فرانخوان
،تا تخته تهیّه کنند
وظائف را تعیین نمایند و
.و تقسیم کار صورت گیرد
بلکه آنها را از
تمنّا و طلب دریای بیکرانهء دوردست
.سرشار کن

۞۞۞

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s