سوغات سفر به سایه روشن فردا (سه): شریکان گناه

.ما صرفاً به این دلیل که در نیمکرهء شمالی متموّل زندگی میکنیم، شریک گناهیم
* دوروته زلّه

یکی از دلائل سخت جانی جورِ جبر و جهالتِ مرگکاران این است که ما را در جنایات خود سهیم کرده اند و
با مشارکت ما در بخشی از منافع و درآمد خونبارشان بار گناه بر دوشهائی بیشمار سرشکن شده است. نمیتوان سر در آبشخور کژی داشت و آلوده نشد. آیا تا به حال دیده شده که تیغهء چاقو دستهء خودش را ببرد؟

*Dorothee Sölle (1929-2003) استاد الهیات، شیرزن صلح و عدالت و عرفان

بیست و ششم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه

Bad Neustadt an der Saale

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s