سوغات سفر به سایه روشن فردا (دو):الاهه


ای الاههء عشق و عدالت و عرفان

سرزمین سهند و سبلان و سپیدجامگان
تبدار از جبر و جنون و جهالتست
نظری کن

سپاه فرهاد و بابک و مزدک
تکیده، سراپا پر از جراحتست
مددی کن

که باز
دشت دشت براهت میپاشیم
گلواژه های تمنّا را
آسمان آسمان به پیراهنت میدوزیم
ستاره پولکهای مهر را
دریا دریا به پایت میریزیم
مروارید ومرجانهای شعر را

تا با فرشتگان شادی
عید رهائی را
به جشن نشینیم

بیست و ششم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه
Mellrichstadt

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s