آزاده باش

بندهء مالی، تو پالان برکنی
در ره جاهی، جهان ویران کنی
پای در بند بهشت و دیگر عالمی
پیرو دینی، چه دلها خون کنی
عاشق خلقت بشو، آزاده باش
تا لبی پرخنده، بذری گل کنی

نهم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s