خاطرات ایران

بی می ناب
بی ارغوانی شراب
بی مائدهء خشخاش
دل شاد، سربلند و پر از تلاش
من سرمست تو و زندگانتم
در آرزوی سپهر پر ستارهء بم و کرمانتم
با یاد در گرد نشسته تهران پر طپش
امواج لاجوردی خزر سراسر به کشمکش
ایگل«، به زیر پای برگ و به سر عطر گردوان»
واشی«، آن تنگهء سیّال، پر ز مردمان»
گل خندان«، نو نهالی آرمیده به دشت و کوه»
طاووسیه«، سرائی برای فرار از روح کُش ستوه»
بیدار باش ای قلب بزرگ زمان من
با یاد و مهر توست چنین روان اشک و زبان من

دهم اردبهشت ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s