یادواره ها، سیاوش کسرایی، شمارهء هفت

 

یادواره ها، سیاوش کسرایی، شمارهء هفت

 

 

یادِ دلِ آفتابی سیاوش کسرایی

محمد حقیقت

٢٣ بهمن ١٤٠١

بهمن ماه امسال ۲۷‌مین سالروز خاموشی سیاوش کسرایی شاعر نامور معاصر است. آزاد‌مرد بزرگی که با سرودن اشعاری مردمی و آرمانی در حیات اجتماعی و فرهنگی چند نسل از مردم کشورمان تأثیر ارزنده‌ای به‌جا گذاشت و در آنان شور زندگی و امید دمید. از سروده‌هایش تنها همان «منظومه آرش کمانگیر» کافیست تا نام او برای همیشه به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر مطرح باشد

ادامهء مطلب

https://10mehr.com/maghaleh/23111401/1314?source=newsletter&nnid=19

*****

یادنامه‌ء سیاوش کسرایی

https://parand.se/?p=38277

*****

یادواره ها

https://afsaneyebahar.com/category/siavash-kasrai-2/