نردبان نور

نردبان نور

در گرامیداشت

 Christa Ortmann

یکی از فعّالین جتبش صلح و دوستداران فرهنگ ایران بویژه اشعار زنده یاد فروغ فرّخزاد

از خانه برون شدم همرهم خیلِ خیال

در میانِ ابرهای سپید

نردبانِ نور نرم نرمک سررسید

پلّه پلّه مرا بالا و پایین کشید

در این جشنِ جلوهء جمال

جنگلِ از پاییز رنگین سخن شده

نفحهء یاران را در ضمیرم دمید

آنان که دیرگاهیست در آغوشِ خاک

آسوده در حالِ دگردیسیند

یادشان پایدار و پاک

در هر سوی سرای تنم

آتشِ آزادگی

بالنده پربار می کند

زنگی را  زِ زایندگی

سرشار می کند

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

هفتم آبان هزار و سیصد و نود و پنج

نسخه برای چاپ

Klicke, um auf c-ortmann.pdf zuzugreifen