کیمیا

کیمیا

تقدیم به سیما

از خاک برآمدیم و بر خاک شویم

در دورِ ایّام گَردِ اکناف شویم

چون عشق به زندگانی در ما جاریست

آن نور و نوازش در آفاق شویم

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

نهم مهرماه هزار و سیصد و نود و پنج

نسخه برای چاپ

Klicke, um auf daa9db8cd985db8cd8a7.pdf zuzugreifen