موج

 

 

تقدیم به آنان که در عشق به هستی وفادارند

 

آن گاه که باد

به سرزمین فرداها رسد

ابر را بوسه زنان

از پایداری ما ترانه ها خواهد خواند

و دشت

منقلب از مهربانی باران

دریایی رنگین به بار خواهد آورد

لبریز از گل خار، پونه، رنگین زرد و شقایق

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

چهارم تیر ماه هزار و سیصد و نود و پنج

۞۞۞

نسخه برای چاپ

موج