کودکانِ کار

آغازِ اسفندِ امسال را ببین
در گردشِ همارهء زمان و زمین
رنگین نویدآورانِ بهاران چنین
شادمان و شتابان و بیقرار
بر سرِ قرارِ خود پایدار
.دسته دسته صف کشیده اند

تا دوردستِ دشتِ پرشکوهِ نور
در دامنِ جنگلِ کهنسالِ پرغرور
از جوشش شیرهء زندگی در آوند و شاخسار
رستاک و جوانه و غنچه و دیگر نشانه های بهار
خرسند و خرامان و امیدوار
.سویِ فلک سر کشیده اند

دردا و افسوس و هزاران دریغ
تنها نه در زادگاهِ من، ایران پر ستیغ
بلکه در اکنافِ این گردونِ پر نقش ونگار
(غنچه های ما، کودکانِ بیشمارِ کار (١, ٢
مظهرِ نظام هایِ ننگینِ بر جهلِ جور و استوار
دورمانده از سبکباری و شگفتی های کودکی و سرزندگی
ناشکفته جامِ پژمردگی
.خاموش و خمیده سرکشیده اند

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و دو

۞۞۞

(١)
کودکان کار؛ تارگاه آوای کار
https://avayekar.org/?cat=11

(٢)
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
http://koodakar.org/node/171
https://www.facebook.com/groups/jamiyatdefaa/

نسخه برای چاپ

کودکانِ کار1

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s