* "اختر به سحر شمرده یاد آر"


**به پیشواز شانزدهم آذر

روشنگری
نمودِ بارزِ مهرورزی است
چرا که آگاهی به تنهائی
به مسئولیت پذیری منجر نمی شود
و پیکارِ اجتماعی
بدون عشقِ عمیق به هستی
و محترم شمردن همه جانبهء زندگی
.گلشن به بار نمی آورد

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
دوّم آذر ماه هزار و سیصد و نود و دو

۞۞۞

(*)

:برگرفته از این شعرِعلی اکبر دهخدا می باشد، که در سوگِ جهانگیرخان صوراسرافیل سروده شده است

ای مرغ سحر چو این شب تار
بگذاشت ز سر سیاهکاری
وز نفحهء روح بخش اسحار
رفت از سر خفتگان خماری
بگشود گره ز زلف زر تار
محبوبه نیلگون عماری
یزدان به کمال شد پدیدار
و اهریمن زشتخو حصاری
یاد آر ز شمع مرده یار آر

ای مونس یوسف اندر این بند
تعبیر عیان چو شد تو را خواب
دل پر ز شعف لب از شکر خند
محسود عدو به کام اصحاب
رفتی بر یار و خویش و پیوند
آزاد تر از نسیم و مهتاب
زان کو همه شام با تو یک چند
در آرزوی وصال احباب
اختر به سحر شمرده یاد آر

چون باغ شود دوباره خرّم
ای بلبل مستمند مسکین
وز سنبل و سوری و سپرغم
آفاق نگارخانهء چین
گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم
تو داده ز کف قرار و تمکین
زان نوگل پیشرس که در غم
ناداده به نار شوق تسکین
از سردی دی فسرده یاد آر

ای همره تيه پور عمران
بگذشت چو اين سنين معدود
و آن شاهد نغز بزم عرفان
بنمود چو وعد خويش مشهود
وز مذبح زر چو شد به كيوان
هر صبح شميم عنبر و عود
زان كو به گناه قوم نادان
در حسرت روی ارض موعود
بر باديه جان سپرده ياد آر

چون گشت ز نو زمانه آباد
ای كودك دورهء طلائی
وز طاعت بندگان خود شاد
بگرفت ز سر خدا خدائی
نه رسم ارم نه اسم شدّاد
گِل بست زبان ژاژخائی
زان كس كه ز نوك تيغ جلاد
مأخوذ به جرم حق ستائی
تسنیم وصل خورده ياد آر

(**)
برای بزرگداشت جنبش دانشجوئی و گرامیداشت دلاوران احمد قندچی، آذر (مهدی) شریعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌ نیا

۞۞۞

نسخه برای چاپ

اختر به سحر شمرده یاد آر

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s