روشنگری

برایِ برنادلان گمنام

۞۞۞


کبریتی از پریدنِ شبتاب وام کن
،وز شعله اش چراغ برافروز
.تا پیشِ پای خویش بینی
زان پیش تر که در لجنِ شب
.چون لاشه ای به صدر نشینی

محمّد رضا شفیعی کدکنی

۞۞۞


در هر سوی چون نگاه می کنم و بر هر کنار

جنگی است برقرار
گاهی بی نقاب و آشکار
گاهی ظریف و زرنگار و ریزکار
.همواره استوار بر دروغهای مرگبار

وندر میانِ جهل و جنونِ بیشمار
می بینم خیلِ مسمومینِ عجز و انتظار
با رأیت شکسته، از امّید برکنار
گشته اند با کژی ها چگونه سازگار
.درمانده اند در بندِ دروغهای مرگبار

می بینم آن در خودشکستگان شرمسار
گشته اند در معرکهء تعبّد و تظاهر تباهکار
.آورده اند پناه به اوهامِ پایدار
می بینم آن خود فروشان که با صد شعار
لب می گشایند با تجاهل و انکار به افتخار
.در تجلیلِ عاملانِ دروغهای مرگبار

با این همه شادم به رزم خویش و دل به کار
چون بینم آن جانهای رها از یأس و اضطرار
آن نادیان مهر و خرد که با ابتکار و پشتکار
.سد می زنند بروی بانیان دروغهای مرگبار

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
هجدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و دو

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s