زهر و مرهم

برای دکتر مرتضی محیط


واژه ها میوه ها را مانند

آویزان از شاخهء بوته ها و درختان
بوته ها و درختانی
که گاه در کنارهء کویری برهوت برآمده اند
و زمانی در جلگه ای زرخیز
یا در دشتی سرسبز
برخی بر سر راهی بدور از آبادی روئیده اند
و برخی در آستانهء بهم پیوستن رود و دریا
گاه در زمینی ریشه دوانده اند
که حرث و آبیاری شده است به مهر
و گاه ببار آمده اند بدور از باغبان و مربّی
خودرو و وحشی

و میوه ها
گاه دست زحمتکشی آنها را چیده
گاه دزد و اربابی آنها را ربوده
زمانی عزیزی آنها را عرضه میدارد
با لبخندی سرشار از عاطفه
و زمانی دوره گرد و کاسبی
برای گرفتن سکّه ای

و چنین است که زهر و مرهم
گاه همشکل و همتا می نمایند
تا زمانیکه حکایت آنها را
با گوش دل نشنیده باشی

۞۞۞
Rotenburg an der Fulda
هشتم آبان ماه هزار و سیصد و نود و یک

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s