قفس زرنگار


گوش و دهانت بسته کس، افتاده ای اندر قفس
راه نگه بگرفته و بندی به گردن زان سپس
زین روی می پوئی عبٍث، در خویش می جوئی قفس
زندان بیرون ننگری، درجا زنی، گردی به پس
یا هو و یا حق میکنی، جهدی به ناحق می کنی
دل بسته ای بر این قفس، دیگر چه شیون می کنی

۞۞۞

سیزدهم مردادماه هزارو سیصد و نود
Rotenburg an der Fulda

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s