پل

Tirza Flores Lanzaبرای

سرفراز و شاد دل
این بدن گشاده رو
چون پلی فراز درّه ای
استوار میکنی
تا که بگذرند رهروان
در شب سیه بیخطر
در درون سینه ات
آتشی می افروزی و
صد امید دلفروز
اختیار میکنی

Berlin
نخستین روز آبان ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s