به زندگی برگرد / یک

بر لب چشمهء مهر سیراب شو
در قعر بحر عشق غوطه زن
دمی در معطّر هوای دوستی نفس تازه کن
شیره وشهد گل محبّت را بنوش
طعم شیرین اعتماد را دوباره بچش
گرمای دستان صمیمی یاران را حس کن
طپش قلبهای شیدا را گوش نه
و آنگاه، و آنگاه
سینه سپر کن
به زندگی برگرد
به زندگی برگرد

زمستان هزار و سیصدو هشتاد و هشت

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s