به زندگی برگرد / دو

نارنینی، بمان
بلبل بستانی، بخوان
عاشق زیبائیهائی، مهر بورز
از عاطفه سرشاری، زندگی ببخش
شیفتهء پیکاری، بهاران را باور کن
رمیده از اشراری، بهاران را باور کن
به زندگی برگرد
به زندگی برگرد

زمستان هزار و سیصدو هشتاد و هشت

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s