جانِ جانان

جانِ جانان

 

برفِ نو

نرم نرمک

پخش کرده پرسخاوت

جلوهء جادوئی خود را

تا افق پیدا شده

 دریای سپیدِ روشنائی ها

پرپر قلبت در این آرامشِ پویا

در شیارِ خاطرم جان آفرین جاریست

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

دوازدهم آذر ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

04122017