گرم خون

گرم خون

برای نسیم      

چه آتشی درون توست

که دم به دم می رسند

زلال و گرم و جانفروز

شراره های مهر و نور

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و شش

۞۞۞

نسخه برای چاپ

02092017g