بهار می آید


بهار آید، بهار آید دل انگیز

نظرتیز و شکر ریز و سحرخیز

دل و دیده ز شوقِ سبزه لبریز

برای دانش و داد و مهر برخیز

۞۞۞

فرانکفورت، بیست وسوّم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و سه

نسخه برای چاپ

بهار می آید

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s