همبسته

!نازنینم! نگر

گر جهانی برای مبارزه

خاموش یا با صدای بلند برخاسته

از خویشتن بپرس

خوانِ نعمت

چگونه گشته آراسته؟

کدامین بخشِ هستی

زیرِ اجبارِ عیان یا نهان

تاوان پرداخته برایش ناخواسته؟

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
دوّم مهرماه هزار و سیصد و نود و سه

۞۞۞

۞۞۞

نسخه برای چاپ

همبسته

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s