کودکان کار


با سپاس از فریبرز و مرتضی

در سَرم سؤال و صدای توست و گزاره ها
می کشاندم بالنده برون به مهتری
از گردابِ گُریز و یأس و یاوه ها
می نشاندم به منظر فراخ و درخوری
در فراسوی دودهای انبوه روزمرّه ها

چون تو را ست اکنون بیگمان“
امکان و توانِ دیدن و درک و بیان
می شوی مرا صادقانه گویا زبان؟
تا محوِ دروغهای دوران و دردهایِ بی امان
می رسانی صدای مرا رسا به گوشِ جهانیان؟
یا که می سپاریم به طاقِ نسیان هر زمان
در زیر نگاهِ نافذِ صاحبانِ زر و جابران
„بی آزرم و زار در جمعِ خودفروشِ نخبگان؟

از نیروی صدای تو و نگاه دیگر کودکان کار* باز
می شوم آرام و شاد روی و پایدار و سرفراز
با حواس گیرا و کلامِ رسا و قلبِ باز
در رزمِ عاشقانِ زندگی یلی کارساز

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
بیست و نهّم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه

*
کودکان کار؛ تارگاه آوای کار
https://avayekar.org/?cat=11

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
http://koodakar.org/node/171
https://www.facebook.com/groups/jamiyatdefaa/

۞۞۞

نسخه برای چاپ

کودکان کار 1

کودکان کار 2

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s