بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی
شمارهء نه

Kadkani 9

۞۞۞
صبوحی

۞۞۞
یک نبض حیات

۞۞۞
در آینه

۞۞۞
زلزله و عشق

۞۞۞
از شکافِ خارا

۞۞۞
آمیزهء چار عنصر

۞۞۞
زمزمه

۞۞۞
در حضورِ تو

۞۞۞
در شب سردی که سرودی نداشت

۞۞۞
یک دقیقه سکوت

۞۞۞
طرازِ آرزو

۞۞۞
آینهء دو روح

۞۞۞
درفش تنهائی

۞۞۞
هجوم زندگی

۞۞۞
پنجره ای به دوزخ

۞۞۞
روایت

۞۞۞
درین غروب

۞۞۞
عروسک ها

۞۞۞
بوته های تاغ

۞۞۞
هنگامهء شکفتن و گفتن

۞۞۞
پُل

۞۞۞
چون هدیه ای شگرف

۞۞۞
نسترن ها زیر باران

۞۞۞
رگبار عصر

۞۞۞
ناگزیرها

۞۞۞
حضور

۞۞۞
نهر آینده

۞۞۞
کدامین؟

۞۞۞
اقتدا به آتش

۞۞۞
قناری

۞۞۞
نیروی بیکران زمین

۞۞۞
آرش

۞۞۞
آزادی

۞۞۞
از راه گوش

۞۞۞
سپیدارِ بیدار

۞۞۞
در کنار توام جاودانه

۞۞۞
در لحظه

۞۞۞۞۞۞۞۞۞

Kadkani 9

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s