خانهء مادری

برای بم و زیروزبرهای زندگی

در سراشیبِ زمان
و فغانی که سخت و گران
از میانِ آوارِ خفقان و حرمان
،برآمده بود
،سر در جیب
با صدائی که پُر از دردِ دوران
،تهی از شوق، پریشان
،خام خامُش می شد
به ستوه آمده از
سستیِ سوزندهء پالکی و قافله و همراهان
سراسیمه و سرگردان
من زِ خود پرسیدم
خانهء مادریم پوده چه شد؟
،خنده از هشتی این خانه
،غمناک و غریب
آه، کی پر زد و رفت؟
بوم در بوم چه شد؟
حوضخانه
با اشکِ کدامین شب و شک
گشت تار و نمور
اندک اندک؟
صندوقخانه
سرد و تنگ و بی مایه چه شد؟
نخلِ خوش خوشهء لبِ مهتابی را
چه کسی شاخه شکست؟

خسته از غم نالهء من
پنجره فریاد برآورد که باز
خانه رخشان سازم
!گر مرا بگشائی
آفتابی است چنین
!دیده بگشای و ببین
ارسی داد زد از سرِ درد
دستگیره منتظر و پابرجاست
تو بچرخانش و ببوی
!نفحهء صبح و سپیده بر در و دیوارِ اتاق
آینه بر لب طاقچه شوریده بگفت
گر بسابی از رویم زنگ و غبار
جمله خواهم خواند جُنگی به جمال
از جهانی که تنها
.به جهد حاصل آید

اِسپریچک (١) لبِ بام
گلواژه سرود و لبخند
و آورد خبر
از بوسهء باران و بهار
.که به راهند و پابرجای
و چُغوکِ (٢) چموشِ چمان
چنگِ چهچهه و رودِ صعود
از سینه برون آورد نرم و روان
و بپرسید به ناز
سنگ تا کی تو ببندی بر پای؟
هان، چون نخوانی نغمهء آن جانِ جوان؟
سی سه لالنگ (٣) چو دید این بزمِ نوید
.دم بجنباند به وجد و خوش رقصید

سرخ صورت
از صحبتِ خانهء مادری و حرکت این جانوران
خویش را گفتم پاک و عیان
کمتر از ذرّه نیستی (٤
بی شک و گمان
سر فراز و بپاخیز با دلِ شاد
با بداعت برای هستی
تا که هستی مهمان این خاک و سَرای
!زنده رودی بنواز
!زنده شعری بِسُرای

۞۞۞

:توضیحات
١) اِسپریچک: پرستو
٢) چُغوک: گنجشک
٣) سی سه لالنگ: دُم جنبانک
٤) حافظ: کمتر از ذرّه نه ای پست مشو مهر بورز / تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

۞۞۞
Rotenburg an der Fulda
بیست و ششم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و دو

نسخه برای چاپ

خانهء مادری

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s