بی پیرایگی


آرمیده در نرمایِ نگاهِ نغمه سایِ تو

بر سریرِ سبزِ دیدگانت، ای نازنین

پیرِ نوآورِ پاک اندیشِ پویایِ خیرخواه

می کُند تعبیر و می کِشد به تصویر

خوشهء پروینِ رؤیاهای خواب و بیداری تو را

می کشاندت به کهکشانِ بیکرانهء کلام

می سرایدت نویدِ بی پیرایگی و سرزندگی

می دمد نسیمِ مشکبارِ سادگی و سازندگی

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
دوازدهم آبان ماه هزار و سیصد و نود و دو

۞۞۞

نسخه برای چاپ

بی پیرایگی

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s