نسیمِ نَفَسِ نیکان

آخرین روزهای گرم پائیز است
در دلِ جنگلِ دلنوازِ وَجدانگیز
گام می زنم با سپاس و خرسندی

بر تنم حریر خورشید است
در سرم هزار سودایِ شورانگیز
دیدگان در سِحرِ آوند و دل من بسانِ آوندی

ابر حلّاجی شده، رشته رشته، پاک و سپید
می خرامد با نوازش باد در قلبِ سپهر
برگها نگران مانده اند میان رفتن و ماندن

از میان توریِ صد رنگِ شاخسار خورشید
مهربان پاشیده بر روی زمین جواهرِ مهر
مرغکان مهاجر سرگرمِ نغمه سراییدن و دل کندن

سرخوشم زان فراخ مشربانی که از سر تفکّر و دقّت
نخزیدند خیره در دروغین جزیره های خوشبختی
نگزیدند جای در تنگ بندِ هورقلیا به بیخبری

نکشیدند دست مأیوس از مقابله با گران محنت
مایه از نان و نام و جان نهادند بی ریإ در سختی
عمرشان شکوفا، شکیبا، به رَهِ داد شد سپری

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
ششم آبان ماه هزار و سیصد و نود و دو

۞۞۞

نسخه برای چاپ

نسیمِ نَفَسِ نیکان

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s