دُبی

در بهشت بدیعِ بابدیل برده پروران زمان
بردگانِ عصر بسنده کرده بر بهرهء بیمقدار خویش
محوِ تماشای سرابی فریبنده و دلخراش و دلنواز

درمانده در درکِ نخوت و تکبّر نو کیسه های بددهان
خو کرده به دردهای روح خویش، در دهشتِ دخمه های انبوه و پریش
در ازدحام و آمیزشِ سنگ و آهن که قد کشیده به اوجِ آسمان، سرفراز

بیش از هفتاد و دو ملّت، زرد و سپید و سیاه، رنگین گُمان
سر به سجده فروبرده در کوره و کارگاه سرمایه داران تیره کیش
شرح این تنعّم و تغافل میخلد قلب را چون تیغِ تفتیده ای جانگداز

۞۞۞

Dubai
دوّم آذرماه هزار و سیصد و نود و یک

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s