شانزدهم آذر

برای گلِ نار

باز آذرِ خجسته سر رسید و
آتشِ فروزانِ ره گشایندهء دیگری مرا آرزوست
تا که رقص و نغمه و سرورِ شراره های دلکشش
این گران سکونِ سیاهی و تباهی و تطاول زمانه را برهم زند

باز آذر خجسته سر رسید و
جنبش خِرَدجوهرِ روشن مرامِ دیگری مرا آرزوست
تا غبارِ وهم و گمان و خیره سری بروبد و
اندیشهء برآمده ز دانشِ زمانه را بر جهانیان عیان کند

باز آذر خجسته سررسید و
بارانِ رحمت و شفقتِ زلالِ دیگری مرا آرزوست
تا دیدگان خسته و خمارِ در راه ماندگان را بشوید و
کابوسِ خرافاتِ هزاران ساله را ز قلبِ مردمان برون کند

باز آذر خجسته سررسید

۞۞۞ 

پنجم آذر ماه هزارو سیصد و نود
Rotenburg an der Fulda

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s