آرش و رستم و ابن سینا

تقدیم به فریبرز

داد از جهل جهانگیر
وای از اجبار عادات دیرپا
فریاد از اوهام هزارساله
فغان از موریانه های خرافات
که تا اعماق روان انسانها رسوخ کرده اند

سوار بر جهل و عادات
استوار بر اوهام و خرافات
بیرق سیاهروزی بشر برافراشته اند

آرش و رستم روان تو
ابن سینای جان تو
در تب وتاب این خیل خردسوزند
!دریابشان

۞۞۞
دوازدهم فروردین ماه هزارو سیصد و نود
Berlin

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s