غسل تعمید

غزلخوانان و غازیان غرّه غسلم دادند
از پروای پرواز با پریرویان پرعاطفه
از ترس تماس با تمنّای ترانه سرایان تولّد
از هول وهراس حامیان حصار وحسرت
از شرم شراکت در شراره های شرزه

غوطه ور شدم، تن و سر فرو بردم
چون برون آمدم، سردار شدم، سربدار شدم

بیست و سّوم اردبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه
Salz

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s