یادواره ها، سعیدی سیرجانی

آدمیزاده‏ ام، آزاده ‏ام و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران، بگذارید آیندگان بدانند که ‏در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.‏ ۞۞۞ جناب آقای خامنه ‏ای پیام عتاب ‏آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم …

یادواره ها، سعیدی سیرجانی weiterlesen