پاییز و پُل و رود

زیبائی گیتی در پیوستگیِ بهار و خزان است

هم این و هم آن باش

پُل بنیادگرِ کشفِ جهان و درکِ دگران است

از پل صفتان باش

تمثیل شادابی تن و روان رودِ روان است

همواره روان باش

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda
بیست و یکم آبان ماه هزار و سیصد و نود و سه

۞۞۞

نسخه برای چاپ

پاییز و پُل و رود

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s