دلاورِ درونِ هر انسان

*برای جعفر پناهی و با سپاس از محمّد رضا مرتضوی

چه ابلهانه می کشند

بر چشمانِ جویندگان

تکّه پاره های ترس خویش را

چرا که با گوشِ جان

می توان نگاه را

پرواز داد به اوج آسمان

۞

و چه خیره بند می نهند

گوشهای در طلب گشوده را

چرا که با پوست و دماغ نیز

می توان شنید

ترانهء تمنّا و نغمهء بلوغ را

۞

و چه وحشیانه زخم می زنند

پوست و دماغ را

که با زبان هم می توان

نسیم و نرمایِ شکوفه بارانِ بهار را

بوئید و لمس کرد

۞

و چه عاجزانه می برند

زبانِ ضد بیداد سر کشیده را

که با لبان نیز می توان

فراخوان به دانش و داد را

در سراسرِ جهان سرود

۞

و چه حقیرانه می دوزند

لبان دادخواه را

در تنگنایِ تلاشیِ خویش

چرا که با تپشِ قلب هم

می توان دلاورِ درونِ هر انسان را

.به بزمِ بوسه بارانِ یاوران برد

 

۞۞۞

* http://www.project-20.org/index_pers.html

۞۞۞

Rotenburg an der Fulda

هجدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و دو

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s