بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده

بر کدامین سو؟ ۞۞۞ بازگشته ۞۞۞ عاشقان چنین ترانه خوانده اند ۞۞۞ از عشق سخن بگو ۞۞۞ رود ۞۞۞ آیا نیاز هست؟ ۞۞۞ خار از آتش چو گذر کرد ۞۞۞ تاریخ نانوشته ۞۞۞ آوازِ زندگی ۞۞۞ مارگیر ۞۞۞ بهشت ۞۞۞ چون جوی بهشت ۞۞۞ طوفانِ نوحِ دیگر ۞۞۞ ما در زمان به کوچ و عبوریم …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء دوازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده

از گفتن و شکفتن ۞۞۞ در جستجوی صبح چراغی برکُن ۞۞۞ خروس این سحرگه ۞۞۞ آن آذرخش شب ۞۞۞ اُنس و هیبت ۞۞۞ پنجه در پنجهء مرگ ۞۞۞ ققنوس ۞۞۞ در همیشه ها ۞۞۞ افسانه و حقیقت اینجا شناورند ۞۞۞ در قفس اژدها ۞۞۞ از هیچناک شایعه ۞۞۞ آغازی ز پایان ها رها ۞۞۞ کار …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء یازده weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده

آواز پرنده کی شود زندانی ۞۞۞ زیر همین آسمان و روی همین خاک ۞۞۞ گهواره اش بر آب ۞۞۞ سنگینیِ زمین ۞۞۞ چو خورشید بر لبِ آفاق ۞۞۞ به آغاز جهان و به جوانسالی هستی ۞۞۞ ... تا تو نیایی ز راه ۞۞۞ اعماق ۞۞۞ مزمور زندگی ۞۞۞ پناهجویی ۞۞۞ در آیینهء پگاه ۞۞۞ زینت …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛ شمارهء ده weiterlesen

Im erhabenen, ausdrucksvollen Kleid der Nacktheit (Mohammad Reza Shafi’i Kadkani) محمّد رضا شفیعی کدکنی

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani[1], der iranische Dichter und Hochschuldozent, ist immer wieder eine erfrischende Quelle der Inspiration. Heute beim Spaziergang nahm ich in Anbetracht der im Keimen begriffenen Bäume sein Gedicht „"Im erhabenen, ausdrucksvollen Kleid der Nacktheit"“ mit allen Sinnen wahr. Es entstand der folgende Text. Der persische Originaltext und eine sinngemäße Übersetzung des Gedichtes …

Im erhabenen, ausdrucksvollen Kleid der Nacktheit (Mohammad Reza Shafi’i Kadkani) محمّد رضا شفیعی کدکنی weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی شمارهء نه Kadkani 9 ۞۞۞ صبوحی ۞۞۞ یک نبض حیات ۞۞۞ در آینه ۞۞۞ زلزله و عشق ۞۞۞ از شکافِ خارا ۞۞۞ آمیزهء چار عنصر ۞۞۞ زمزمه ۞۞۞ در حضورِ تو ۞۞۞ در شب سردی که سرودی نداشت ۞۞۞ یک دقیقه سکوت ۞۞۞ طرازِ آرزو ۞۞۞ آینهء دو روح …

بزرگداشت زندگان: محمّد رضا شفیعی کدکنی؛شمارهء نه weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Rahaavi // محمد رضا شفیعی کدکنی: رهاوی

Rahaavi (1) Mohammad Reza Shafi’i Kadkani (April 1993) Die bescheidenste Äußerung eines Wunsches ist, dass dem Menschen Wasser und Brot zustehe und dann Gesang. Betrachte die Kanarienvögel, im Käfig, um wahrhaft zu begreifen, warum sie trotz ihrer Enge so fröhlich sind (2). Das bescheidenste Bild eines Daseins ist: Wasser, Brot, Gesang, und wenn du mehr …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Rahaavi // محمد رضا شفیعی کدکنی: رهاوی weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Glanz der Sonne // محمد رضا شفیعی کدکنی: آرایش خورشید

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani (Juli 1987) Glanz der Sonne Könnte man die Stimme sehen, was für Blumen, was für Blumen pflückte man bei jedem Lied im Garten deiner Stimme, könnte man die Stimme sehen... ۞۞۞ محمد رضا شفیعی کدکنی (٢٣ تیر ١٣٦٦) آرایش خورشید اگر می شد صدا را دید ! چه گل هائی ! …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Glanz der Sonne // محمد رضا شفیعی کدکنی: آرایش خورشید weiterlesen

"تو خود آفتابِ خود باش"

شب چادرِ گوهردارِ پرنیانِ خویش سوی دنیای دیگری کشانده است شاید نوازشی کند دلی پریش پلک ها پاک می کنم بی شتاب با سرودِ ساحرانِ بالدارِ شاخسار از مرهم رؤیا و خواب سرخ و نارنجی و صورتی سبز و سپید و کبود میهمانان ایوانِ امسالِ زندگی گرم و پرنشاط و بی ریإ صد درود و …

"تو خود آفتابِ خود باش" weiterlesen

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Vom Sein, Dichten und Singen / از بودن و سرودن. محمد رضا شفیعی کدکنی

Vom Sein, Dichten und Singen Mohammad Reza Shafi'i Kadkani „Der Tag bricht an, steh auf“, sagt der Hahnenruf. „Und lass los diesen Schlaf und diese Müdigkeit im Fluss der Nacht. Ein weiteres Mal mit lauter Stimme ruf in den Gassen nach den Trunkenen der Mitternacht, nach den Wissenden mit durstenden Lippen. Zerbrich den Schlaf der …

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani: Vom Sein, Dichten und Singen / از بودن و سرودن. محمد رضا شفیعی کدکنی weiterlesen

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت

  سفال های شکسته ۞۞۞ ارض موعود ۞۞۞ در روزگار پیری ایمان ۞۞۞ کبوتر طوقی ۞۞۞ همین و بس ۞۞۞ از برگ های اندوه ۞۞۞ چون جمله ای میان هلالین ۞۞۞ شطحِ عاشقانه ۞۞۞ درختِ رهائی ۞۞۞ خلق جدید ۞۞۞ با متنّبی ۞۞۞ شاعر ۞۞۞ شاعر بودن ۞۞۞ نقطه چین ها ۞۞۞ سفال های شکسته …

بزرگداشت زندگان: محمد رضا شفیعی کدکنی، شمارهء هشت weiterlesen