یادواره ها: فروغ فرّخزاد، شمارهء دو

... حالا شعر برای من یک مسئلهء جدّیست. مسئولیتیست که در مقابل وجود خودم احساس میکنم. یک جور جوابیست که باید به زندگی خودم بدهم. من همانقدر به شعر احترام میگذارم که یک آدم مذهبی به مذهبش. فکر مکنم نمیشود فقط به استعداد تکیه کرد. گفتن یک شعر خوب همانقدر سخت است و همانقدر دقّت …

یادواره ها: فروغ فرّخزاد، شمارهء دو weiterlesen

Das Fenster (Forough Farrokhzad) پنجره

Forough Farrokhzad (1934 - 1967) Das Fenster پنجره übersetzt von Afsane Bahar und Andreas Schmidt, 7.7.2012 *** Ein Fenster zum Sehen. Ein Fenster zum Hören. Ein Fenster, das wie ein Brunnenschacht an seinem Ende das Herz der Erde erreicht und sich zugleich in die Weite dieser unendlichen blauen Zartheit hinein öffnet. Ein Fenster, das die …

Das Fenster (Forough Farrokhzad) پنجره weiterlesen

یادواره ها، فروغ فرخزاد

زنده یاد فروغ فرخزاد بر روی ما نگاه خدا خنده می زند هر چند ره به ساحل لطفش نبرده ایم زیرا چو زاهدان سیه كار خرقه پوش پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا نام خدا نبردن از آن به …

یادواره ها، فروغ فرخزاد weiterlesen